Historia naszego stowarzyszenia jest krótka, a zarazem długa... Krótka ponieważ oficjalnie stowarzyszeniem jesteśmy od 5 czerwca tego roku. Długa, gdyż samo stowarzyszenie jest efektem ponad pięcioletniej pracy wielu osób.
Wszystko miało swój początek 19 lutego 2004 roku, kiedy to, z inicjatywy ówczesnego proboszcza o. Roberta Reguły OP, odbyło się spotkanie inicjujące działalność świetlicy dla dzieci. Na zebraniu tym obecni byli nauczyciele, pedagodzy i studenci chcący włączyć się w realizację pomysłu o. Roberta. Początki świetlicy były trudne i wymagały wiele poświęceń ze strony osób pracujących na niej, jednak dzięki ich zaangażowaniu i pomocy wielu życzliwych osób udało się zagospodarować pomieszczenia przeznaczone na działalność świetlicy i zorganizować prace z dziećmi.

W ciągu pięciu lat świetlica podjęła szereg działań: prowadzono wiele ciekawych zajęć edukacyjnych, artystycznych, sportowych, rozwijających i innych, w czasie ferii organizowane były zajęcia zimowe, natomiast w czasie wakacji prowadzono półkolonię, dzieci miały możliwość uczestniczenia w wielu wycieczkach (m. in. do Krakowa, Wieliczki, Wadowic, ZOO w Chorzowie, Parku Miniatur w Inwałdzie, Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „GUIDO" w Zabrzy, Kina 3D IMAX w Katowicach, dwukrotnie do Cinema City w Bielsku Białej), od dwóch lat w kwietniu przy współpracy Ośrodka Pracy z Dziećmi i Młodzieżą „Można Inaczej" organizowany jest „Dzień Sportu", również od dwóch lat w czerwcu organizujemy festyn „Nie bój się mówić nie" będący podsumowaniem danego roku szkolnego, także drugi rok trwają już „Warsztaty dla rodziców", których spotkania mają miejsce raz w miesiącu od stycznia do czerwca.

Przez cały czas działania świetlicy z jej zajęć skorzystało łącznie ponad 500 dzieci, natomiast w jej funkcjonowaniu pomagało ok. 200 osób. Obecnie w czasie roku szkolnego na zajęcia zapisanych jest 45 dzieci, nad którymi sprawuje opiekę 18 wolontariuszy, natomiast w czasie wakacji jest to łącznie 100 dzieci i 37 osób zajmujących się przygotowaniem i prowadzeniem półkolonii.

Bardziej obszerne informacje dotyczące działań świetlicy można odnaleźć na stronie www.dominikanie.hermanice.pl w zakładce ŚWIETLICA.

Od początku działalności świetlicy towarzyszyło pragnienie zawiązania stowarzyszenia, które we współpracy z parafią zajmowałoby się organizacją pracy świetlicy oraz jej reprezentowaniem na szerszym forum. Z różnych przyczyn dopiero w tym roku udało się sfinalizować te zamierzenia i tak, już od 3 miesięcy istnieje i działa nasze Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Rodzin „Ponad Granicami".

 

Dodatkowe informacje