Wolontariusze świetlicy:

 • Bartczak Mariusz – mgr psychologii, pracownik poradni psychologiczno – pedagogicznej w Cieszynie, 14 lat pracy wychowawczej (6 lat wolontariatu, 8 lat pracy zawodowej). Pan Mariusz na naszej świetlicy pracuje już 5 rok, prowadzi konsulatcje dla chętnych rodziców.
 • Goryczka Michał - student, były wychowanek świetlicy. W tym roku powrócił do nas po przerwie w wolontariacie. Pomaga dzieciom w lekcjach.
 • Hladky - Nowak Izabela – mgr geografii, 18 lat pracy wychowawczej, stopień nauczyciela dyplomowanego. Pani Iza jest już z nami 7 rok. Wspomaga nas w czasie ferii i półkolonii oraz wszelkich imprez.
 • Jurzykowska Barbara - mgr. edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz studiów podyplomowych z pedagogiki specjalnej w zakresie ologofrenopedagogiki. Pani Basia od lat pomaga w organizacji i prowadzeniu Półkolonii, w tym roku po raz pierwszy prowadzi zajecia w czasie roku szkolnego - sa to gry i zabawy.
 • Jurzykowska Jolanta –mgr pedagogiki o specjalności praca socjalna i opiekuńczo – wychowawcza, w trakcie studiów podyplomowych z Terapii Pedagogicznej oraz socjoterapii,  10 lat pracy z dziećmi (2 lata wolontariatu, 4 lata pracy jako instruktor zajęć rozwijających, 3 lata wychowawca w Ośrodku Pracy z dziećmi i Młodzieżą „Można Inaczej”). Pani Jola jest w świetlicy dziewiaty rok. Obecnie jest pracownikiem zatrudnionym na Świetlicy na pół etatu.
 • Karchut Wojciech - uczeń 2 klasy liceum, 3 rok pracy na świetlicy. Pomaga w lekcjach oraz prowadzeniu Klubu Globtrotera.
 • Kozieł Sylwia –mgr filologii polskiej, obecnie nauczyciel stażysta, 10 lat pracy na naszej świetlicy. Pani Sylwia pomaga w lekcjach oraz nauce przedmiotów humanistycznych, a także prowadzi zajecia kulinarne.
 • Puchała Dagmara - uczennica 2 klasy liceum ogólnokształcacego. Trzeci rok racy na świetlicy. Pomaga w lekcjach oraz prowadzeniu Klubu Globtrotera.
 • Rząsa Beata – studium nauczycielskie, obecnie na emeryturze, 28 lat pracy wychowawczej, stopień nauczyciela mianowanego, 10 lat pracy na naszej świetlicy. Pani Beata prowadzi zajęcia plastyczne.
 • Szlajss Marzena – mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz ukończony kurs kwalifikacyjny terapii pedagogicznej, 19 lat pracy wychowawczej, nauczyciel dyplomowany, 7 lat pracy na naszej świetlicy. Pani Marzenka również prowadzi zajęcia plastyczne.

Poza wyżej wymienionymi osobami, które są z nami przez cały rok jest także grupa osób, która pomaga nam w czasie Pólkolonii. Należą do nich:

 • Chmielewska Zofia - od lat w czasie ferii i półkoloni dba o przygotowanie posiłków dla dzieci
 • Filipiak Wanda - od lat w czasie ferii i półkoloni dba o przygotowanie posiłków dla dzieci;
 • Galios Maria - od lat w czasie ferii i półkoloni dba o przygotowanie posiłków dla dzieci;
 • Gawlas Maria - pani pielęgniarka, która od lat czuwa nad bezpieczeństwem dzieci w czasie Półkolonii i ferii.
 • Hanzel Katarzyna - uczennica 3 klasy gimnazjum, była wychowanka świetlicy. Od trzech lat pomaga w czasie ferii i półkolonii oraz okazyjnie w ciagu roku szkolnego.
 • Haratyk Mikołaj - uczeń 3 klasy gimnazjum, były wychowanek świetlicy. Od trzech lat pomaga w czasie ferii i półkolonii oraz okazyjnie w ciagu roku szkolnego.
 • Kazimierz Urszulaod lat w czasie ferii i półkoloni dba o przygotowanie posiłków dla dzieci
 • Kropka Janinaod lat w czasie ferii i półkoloni dba o przygotowanie posiłków dla dzieci.
 • Mirga Marzena - uczennica 3 klasy gimnazjum. Od trzech lat pomaga w czasie ferii i półkolonii.
 • Porębska Magdalena - uczennica 3 klasy gimnazjum, byla wychowanka świetlicy. Od trzech lat pomaga w czasie ferii i półkolonii oraz okazyjnie w ciagu roku szkolnego.
 • Ryrych Maria - studentka pierwszego roku administracji.  Od lat pomaga w przygotowaniu i prowadzeniu półkolonii i zajęć w czasie ferii.
 • Sikora Annaod lat w czasie ferii i półkoloni dba o przygotowanie posiłków dla dzieci
 • Strach Joanna - studentka edukacji wczesnoszkolnej i przedsdzkolnej. Jest z nami trzeci rok. Pomaga w prowadzeniu zajeć w czasie ferii i półkolonii. 
 • Szturc Krystynaod lat w czasie ferii i półkoloni dba o przygotowanie posiłków dla dzieci

 Jeżeli o kimś lub o czymś  zapomniałam OGROMNIE PRZEPRASZAM!! Proszę mnie wóczas poinformawać - na pewno to zmienię!!

Dodatkowe informacje