Aktualności

Rok 2011 w naszym Stowarzyszeniu (2012-04-17)

Dziękując Państwu za wszelkie wsparcie udzielane naszemu Stowarzyszeniu, każde miłe słowo i przejawy sympatii chcielibyśmy podzielić się wszystkim tym, co udało nam się zrealizować w roku 2011.

 

Pierwszym podstawowym zadaniem realizowanym cały rok było PROWADZENIE ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. W pierwszym półroczu czynna była ona sześć dni w tygodniu w następujących godzinach: poniedziałek - czwartek 16.00 - 18.00, w piątki 17.00 - 19.00 oraz w soboty od 9.00 do 12.00. Natomiast od września, dzięki niespodziewanej możliwości zatrudnienia osoby na umowę zlecenie, rozszerzyliśmy godziny działania Świetlicy i tak od poniedziałku do czwartku była czynna od 15.00 - 19.00, pozostałe dni zostały bez zmian. Z zajęć skorzystało 60 dzieci. W okresie tym przeprowadzono 577 godzin zajęć dydaktycznych, edukacyjnych, profilaktycznych, artystycznych, rekreacyjnych, integracyjnych i innych.

W styczniu, dokładnie 6 stycznia 2011 roku, 16 dzieci z naszej Świetlicy wystawiło w Kościele przedstawienie jasełkowe pt.: "W tą niezwykła noc". Obejrzało je ok. 100 osób. To samo przedstawienie zostało także wystawione w Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie. Miało to miejsce 12 stycznia 2011 roku.

ORGANIZACJA FERII to kolejne zadanie realizowane przez nasze Stowarzyszenie. W okresie od 17 do 28 stycznia zajęcia trwały od 10.00 - 13.00, a w ich czasie realizowany był program "Podróż dookoła świata". Celem programu było zaszczepienie w dzieciach zainteresowania otaczającym światem i rozbudzenie chęci do nauki. Zajęcia te łączyły w sobie różne formy aktywności i wyposażały dzieci w wiedzę o takich krajach jak m.in.: Chiny, Egipt, Grecja itp. Ponadto w czasie ferii byliśmy na wycieczce w Studiu Filmów Animowanych "Semafor" w Bielsku - Białej oraz w kinie na bajce "Megamocny".

28 stycznia w Świetlicy zorganizowano Dzień Dziadka i Babci. W czasie jego obchodów dzieci wystawiły krótki program artystyczny oraz obdarowały dziadków własnoręcznie wykonanymi upominkami.

"Warsztaty dla Rodziców" zorganizowane zostały w okresie od stycznia do marca. Były to trzy spotkania prowadzone przez p. Łukasza Tomczyka, brało w nich udział 12 osób. Warsztaty te dotyczyły wpływu Internetu na dzieci oraz cyberprzemocy. Spotkania te były zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Drugi etap warsztatów miał miejsce 8 listopada i dotyczył żywienia dzieci w wieku szkolnym ze szczególnym uwzględnieniem dziecka niejadka.

Zorganizowaliśmy także Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt.: "Tradycyjne ozdoby świąteczne w moim regionie". Przeznaczony on był dla dzieci w wieku 5 - 9 lat oraz dla nauczycieli. W czasie jego trwania nadesłano 99 prac indywidualnych i zbiorowych oraz 5 prac nauczycieli z 44 placówek. W konkursie nagrodzono i wyróżniono 25 dzieci, dwie nauczycielki i 5 placówek.

Poza szkoleniami dla rodziców organizowaliśmy także szkolenia dla naszych wolontariuszy. Pierwsze z nich odbyło się 9 kwietnia i dotyczyło gier i zabaw przeciw agresji oraz pracy z dziećmi metodą Bati Strauss. W szkoleniu brało udział 15 osób. Drugie szkolenie miało miejsce 26 listopada i dotyczyło pracy z dzieckiem z ADHD.

3 maja włączyliśmy się w organizację Festynu Parafialnego. W czasie jego trwania przeprowadziliśmy gry i zabawy dla dzieci, malowaliśmy im twarze oraz zorganizowaliśmy wystawę prac dzieci.

Regionalny Konkurs Plastyczny pt.: "Miejsca, które odwiedził Jan Paweł II w Ustroniu i okolicach" ogłosiliśmy w kwietniu, a rozstrzygneliśmy w maju. Nagrodzone zostały 4 osoby.

7 maja wspólnie z Ośrodkiem Pracy z Dziećmi i Młodzieżą "Można Inaczej" zorganizowaliśmy "Dzień Sportu". Jego celem było promowanie wśród dzieci spędzania wolnego czasu w sposób aktywny oraz zintegrowanie dzieci i kadry z obu placówek. W czasie dnia sportu odbyły się zawody sportowe. W skład każdej z drużyn wchodziły dzieci z obu placówek. Po części sportowej tradycyjnie wszyscy razem w miłej atmosferze piekli kiełbaski.

14 maja natomiast odbył się "Wieczór Charytatywny", na który zaproszone zostały osoby związane ze Świetlicą i Stowarzyszeniem oraz Władze Miasta Ustroń. W czasie spotkania dzieci wystąpiły z krótkim programem artystycznym, odbyła się także prezentacja pracy Stowarzyszenia w roku 2010 oraz koncert p. Józefa Brody. Spotkanie zakończył poczęstunek będący okazją do rozmowy i wymienienia opinii na temat działania Stowarzyszenia.

Nasze Stowarzyszenie podjęło się także organizacji Dnia Dziecka. Jak co roku z tej okazji wybraliśmy się na wycieczkę. Tym razem do Sosnowca na seans bajki "Kung Fu panda 2" oraz do "Egzotarium". W wycieczce uczestniczyło 48 dzieci. Dodatkowo w dniu 1 czerwca dla 46 dzieci z naszej Świetlicy zostało zorganizowane przyjęcie, w czasie którego na dzieci czekały liczne atrakcje. Przyjęcie to odbyło się w karczmie "Jaszowianka" i było możliwe dzięki życzliwości jej właścicieli.

Rok szkolny 2010/2011 zakończył coroczny festyn podsumowujący pracę świetlicy. Wzięło w nim udział ok. 80 osób. Po Mszy Świętej odbyło się przedstawienie przygotowane przez nasze dzieci - były to scenki kabaretowe oraz wiersze w naszej gwarze. Następnie rodziny wzięły udział w zawodach rodzinnych - było to 11 rodzin, czyli 51 osób. Po zawodach nastąpiło uroczyste rozdanie dyplomów dla rodzin, listów gratulacyjnych dla rodziców oraz nagród dla zdobywców największej ilości buziek uśmiechniętych. Na nagrody te dzieci pracowały cały rok. Festyn zakończył wspólny poczęstunek i tradycyjne już zdjęcie z mydlanymi bańkami :)

W czasie wakacji głównym naszym działaniem było zorganizowanie Półkolonii dla ok. 100 dzieci. Szczegółowy opis ich przebiegu można znaleźć w osobnym artykule z sierpnia 2011 roku. Pragnę jednak wspomnieć, iż w czasie tego miesiąca zostały zorganizowane cztery tygodnie zajęć - każdy nosił inny tytuł ("W moim muzycznym świecie", "Z ekologią za pan brat", "Cudze chwalicie swego nie znacie" oraz "W krainie opowieści"). Ponadto byliśmy na 4 wycieczkach - w Leśnym Parku Niespodzianek, ZOO w Ostrawie, Chacie Chlebowej oraz w kinie. Półkolonia zakończyła się 31 lipca, W tym dniu odbyło się właśnie uroczyste zakończenie półkolonii, w którym wzięło udział ok 300 osób. Zebrani mogli podziwiać efekty pracy dzieci oraz przedstawienia przez nie przygotowane. W dniu tym odbyło się także rozdanie nagród i poczęstunek.

18 sierpnia odbyły sie warsztaty plastyczne dla dzieci, w czasie których każde dziecko mogło ozdobić drewnianą zawieszkę do drzwi. Zawieszki ozdabiane były metodą decoupage.

Dzień później, bo już 19 sierpnia zorganizowaliśmy warsztaty plastyczne dla dorosłych. Panie ozdabiały drewniane korale metoda decoupage oraz komponowały z nich piękne naszyjniki.

24 września odbył się "Dzień Otwarty Świetlicy i Stowarzyszenia". Rozpoczął się krótkim zebraniem rodziców, w czasie którego zostali poinformowani o najistotniejszych kwestiach związanych ze świetlicą. Następnie rodzicie i dzieci przystąpili do wspólnych zabaw zorganizowanych przez wolontariuszy. Spotkanie zamykał poczęstunek.

Dzięki środkom z 1% podatku za rok 2010 mogliśmy dodatkowo zorganizować dwie wycieczki. Pierwsza przeznaczona była dla starszych dzieci (w wieku szkolnym). 19 listopada pojechaliśmy do Krakowa. Zwiedziliśmy tam Muzeum Historyczne Miasta Krakowa znajdujące się w podziemiach krakowskiego rynku. Braliśmy także udział w warsztatach ozdabiania bombek w fabryce bombek. Druga wycieczka to tzw. "wycieczka maluszkowa". Najmłodsze dzieci spędziły beztrosko czas w salonie zabaw Figle - Migle w Ustroniu.

Również dzięki środkom z 1% podatku mogliśmy zorganizować dla dzieci zajęcia z dogoterapii. W każdy wtorek grudnia do naszej Świetlicy przychodziła DAGA - specjalnie wyszkolony pies. W czasie tych spotkań 24 dzieci uczyło się jak postępować z psem, jak prawidłowo o niego dbać lub jak odczytywać jego sygnały niewerbalne. Dzieci poznawały też szereg komend, które trenowały z Dagą w praktyce.

8 grudnia zorganizowaliśmy Mikołaja dla 130 dzieci z naszej Świetlicy oraz z dzielnicy Ustroń - Hermanice.

17 grudnia po raz pierwszy zorganizowane zostały warsztaty plastyczne dla nauczycieli i innych zainteresowanych osób. Warsztaty nosiły tytuł "Aniołki, anioły i aniołeczki". osoby w nich uczestniczące wykonywały kilka rodzajów aniołów (m.in. anioł sznurkowy, anioł ekologiczny czy anioł decoupage).

W grudniu przystąpiliśmy także do Otwartego Konkursu Ofert ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Ustroń. Oferta nasza została pozytywnie rozpatrzona, w związku z czym otrzymaliśmy z Urzędu Miasta Ustroń dotację w wysokości 15 000 zł. Dotacja ta wspiera zadanie jakim jest prowadzenie Świetlicy w roku 2012.

Ponadto w roku 2011 nasze Stowarzyszenie zorganizowało trzy kiermasze - wielkanocny, komunijny, bożonarodzeniowy. W czasie ich trwania można było kupić ozdoby wykonane własnoręcznie przez dzieci z naszej Świetlicy oraz przez wolontariuszy.

W roku 2011 zorganizowaliśmy także cykl spotkań pt. "Zasady racjonalnego odżywiania i prawidłowych metod przygotowywania posiłków". W ramach tych spotkań odbyły się cztery następujące warsztaty:

 • 1 marzec 2011; "Prawdy i mity na temat chipsów"
 • 28 kwiecień 2011: "Racjonalne odżywianie się i gotowanie"
 • 8 listopad 2011: "Żywienie dzieci w wieku szkolnym ze szczególnym uwzględnieniem dziecka niejadka"
 • 13 grudzień 2011: "Świąteczne wypieki" - w czasie spotkania panie własnoręcznie piekły kilka rodzajów ciasteczek

Poza wyżej wymienionymi spotkaniami zorganizowaliśmy także 3 spotkania z Klubem Ekologicznym ze Skoczowa. W spotkaniach wzięło udział 16 osób. Omawiane były następujące tematy:

 • 29 marzec 2011: "Odnawialne źródła energii"
 • 7 czerwiec 2011: "Technologie efektywnych mikroorganizmów w gospodarstwie domowym"
 • 4 październik 2011: "Ustawa o utrzymaniu czystości w gminach"

Ostatnim z działań, które prowadziliśmy w roku 2011 była pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Wśród pomocy jakiej udzieliliśmy znalazło się:

 • sfinansowanie Białej Szkoły
 • sfinansowanie Zielonej Szkoły
 • sfinansowanie obiadów w szkołach
 • sfinansowanie biletów miesięcznych
 • zakup wyprawek szkolnych dla 7 rodzin (pomoce szkolne, podręczniki, odzież)
 • zakup odzieży zimowej
 • zakup węgla na opał
 • sporządzenie paczek żywnościowych na święta
 • zapłata za przedszkole

Wszystkie te działania możliwe były dzięki pracy naszych wolontariuszy, pomocy od wielu życzliwym nam osób. Pomocy rozumianej bardzo szeroko - darowizn materialnych i rzeczowych, pracy wolontariackiej, życzliwemu słowu, oznakom sympatii i wielu wielu innym gestom. Wszystkim tym osobom bardzo serdecznie dziękujemy, bo to dzięki nim możliwe jest nasze działanie. Ufamy również, iż Państwa życzliwość będzie z nami w następnych latach naszego działania.

Dodatkowe informacje