Aktualności

Półkolonia 2013

Drodzy Państwo! 3 sierpnia zakończyła się kolejna Półkolonia prowadzona przez nasze Stowarzyszenie – na niniejszej kartce chcielibyśmy podzielić się z Państwem tym, co działo się w czasie miesiąca zajęć oraz przedstawić koszty związane z tym przedsięwzięciem.

 

Półkolonia, w tym roku wyjątkowo zaczęła się nieco później, bo dopiero 8 lipca i trwała do
2 sierpnia. Zajęcia dla dzieci prowadzone były w godzinach 9.00 – 13.00, codziennie obecnych było ok. 60 dzieci (w sumie z zajęć skorzystało ok. 90 dzieci). W Półkolonii pomagało 30 osób (21 wolontariuszy,
8 pań przygotowujących posiłki i jedna pani pielęgniarka).

Celem tegorocznej Półkolonii było m.in. przybliżenie dzieciom różnych zawodów – szczególnie zawodów ważnych dla naszego społeczeństwa, a także rozbudzenie chęci do aktywności fizycznej
i zainteresowania ruchem. Półkonia, jak co roku, podzielona została na cztery bloki tematyczne – każdy trwał tydzień.

TYDZIEŃ PIERWSZY „CO NAM W DUSZY GRA I W NOGACH SKACZE”. Tydzień poświęcony głównie muzyce. Jednak zanim zanurzyliśmy się w świat dźwięków pierwszy dzień poświęcony został wzajemnemu poznaniu oraz ustaleniu naszych zasad, które obowiązywać miały przez cały miesiąc. Kolejne dni to już muzyczne szaleństwo. Dzieci podzielone zostały na dwie grupy – starszą i młodszą. Każda z grup uczyła się innych piosenek, starała się akompaniować na przeróżnych instrumentach (trójkątach, klawesach, pudelkach akustycznych, bębenkach, kastanietach, marakasach i wielu innych) oraz uczyła się wielu ciekawych tańców. Równolegle odbywały się zajęcia plastyczne, w czasie których dzieci przekonały się, iż z odpadków (np. plastikowych butelek) można wykonać piękne prace plastyczne. Chłopcy tworzyli eko – samoloty, a dziewczynki eko – motyle. Ostatniego dnia tego tygodnia wybraliśmy się na dwie wycieczki. Młodsze dzieci pojechały do Bielska - Białej na seans bajki „Uniwersytet Potworny”. Starsze natomiast uczestniczyły w lekcji przyrodniczej w zagrodzie Żubrów w Pszczynie oraz lekcji historycznej w Muzeum Zamkowym w Pszczynie. Wycieczka była bardzo udana mimo niesprzyjającej pogody. Padający deszcz zaprzestał swoich ataków właśnie w tym momencie, kiedy przyszło nam zwiedzać zagrodę i podziwiać karmienie tych pięknych i ogromnych zwierząt, jakimi są żubry.

 

TYDZIEŃ DRUGI „KIEDY DOROSNĘ, MOGĘ ZOSTAĆ…”. Drugi tydzień to tydzień w głównej mierze poświęcony poznawaniu przeróżnych zawodów. Zaprosiliśmy do siebie m. in. policjanta, który opowiadał dzieciom swojej pracy i obowiązkach, pokazywał elementy swojego stroju oraz standardowe wyposażenie policji. Co więcej, dzieciaki mogły przymierzyć czapki, wziąć w ręce kajdanki, czy pałkę policyjną. Wszyscy byli zachwyceni – szczególnie chłopcy. Kolejny dzień, to kolejny zawód – tym razem odwiedził nas przedstawiciel Koła Ekologicznego ze Skoczowa, który w barwny sposób zaprezentował dzieciom źródła energii odnawialnej. Ponadto dzieciaki miały możliwość spotkania z ratownikami medycznymi, którzy przyjechali do nas z karetką i przeprowadzili pokaz ratownictwa. Uczestnicy Półkolonii mogli wejść do karetki, zobaczyć jej wyposażenie, włączyć sygnał dźwiękowy. Ponadto każde dziecko wzięło udział w krótkim szkoleniu w zakresie pierwszej pomocy, poza standardowymi czynnościami dzieci na specjalnym fantomie uczyły się wykonywać masaż serca. W tym tygodniu cała 60 dzieci wybrała się także na wycieczkę do Ratowniczo – Gaśniczej Jednostki Straży Pożarnej  w Ustroniu Polanie, gdzie poznawały pracę strażaka oraz miały okazję poznać wyposażenie ciężkiego wozu pożarnego. Ponadto w czasie wycieczki dzieci miały zorganizowane zabawy i ognisko w Dobce.

 

TYDZIEŃ TRZECI „GŁOS DZIECKA W ŚWIECIE”. Tydzień ten przybliżał dzieciom pracę fotoreportera oraz dziennikarza. Dzieciaki znów podzielone zostały na dwie grupy, przy czym każde dziecko miało możliwość wyboru do której grupy chce należeć. Pierwsza grupa – grupa fotoreporterów miała za zadanie przedstawić swoją wizję świata za pomocą zdjęć. Zanim jednak podjęła się tego zadania wyruszyła na warsztaty fotograficzne do studia Fotoland w Ustroniu, gdzie mogła się zapoznać z zawodem fotografa oraz zdobnyć cenne wskazówki do dalszej pracy. Reszta tygodnia mijała dzieciom uczestniczącym w tej grupie na wykonywaniu różnych zdjęć – czy to w czasie pracy, czy w czasie zabawy. Ponadto dzieci te tworzyły także balony z gazet i opakowań po jogurcie. Natomiast grupa druga, czyli grupa dziennikarska miała za zadanie stworzyć od podstaw świetlicową gazetę. W czasie spotkania
z dziennikarzem dzieciaki poznawały jego pracę, uczyły się jakie są rodzaje artykułów i jak je pisać oraz co zamieścić w gazecie, aby była ciekawa. Następnie dzieciaki z grupy dziennikarzy podzieliły się na podgrupki – każda zajęła się inną częścią gazety. W efekcie powstał numer „Super Świetlicy”. Gazetę oraz zdjęcia dzieci będzie można obejrzeć w czasie wystawy w niedzielę 18 sierpnia. Ciężka praca dzieci wymagała nagrody. W piątek odbyły się dwie wycieczki. Pierwsza dla dzieci, które nie posiadają dowodów osobistych oraz paszportów, czyli wycieczka do Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu. Druga dla dzieci z paszportami, a była to wycieczka objazdowa po Czechach – zwiedzaliśmy m.in. Muzeum tatry
w Koprzywnicy, piękne miasteczko Sztramberk, czy „Drewniane Miasteczko” w Rożnowie.

TYDZIEŃ CZWARTY „SPORT TO ZDROWIE, KAŻDE DZIECKO CI TO POWIE”. Tydzień ten
w głównej mierze poświecony został właśnie sportowi. Dzieciaki nie tylko brały udział w zawodach sportowych, przeróżnych grach i zabawach, ale także miały zorganizowane zajęcia taneczne, czy ukochane przez wszystkich zabawy z wodą – m.in. możliwość korzystania z wodnego ślizgu. Ponadto w tygodniu tym trwały przygotowania do zakończenia Półkolonii i część dzieci brała udział w próbach do przedstawień wystawionych właśnie na zakończeniu.

3 sierpnia, wyjątkowo w sobotę, odbyło się zakończenie Półkolonii, które zgromadziło blisko 200 osób. W czasie zakończenia dzieci wystawiły przygotowane wcześniej przedstawienia, odbyła się prezentacja tego co działo się przez cały miesiąc zajęć, rozdano nagrody, zorganizowano także poczęstunek, a dzieciaki mogły szaleć na wodnym ślizgu.

Podsumowując Półkolonię jej całościowy koszt to 15 660,84 , z czego 9 353,97 zł przeznaczone zostało na jej prowadzenie (materiały do zajęć, środki czystości, wycieczki, wywołanie zdjęć, druk gazety itp.), 4 453,27 zł wyniosła żywność, natomiast 1 853,60 zł to kwota wydana na nagrody dla dzieci.

Środki te pochodziły z następujących źródeł: 7 000 zł to darowizny, 2 530 zł to wpłaty uczestników wycieczek, 3 500 zł to kwota pochodząca z dotacji z Miasta Ustroń, 2 630,84 zł to środki pochodzące z 1 % podatku dla OPP za rok 2012.

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w organizacje Półkolonii – paniom prowadzącym zajęcia, wolontariuszom cierpliwie i troskliwie opiekującym się dziećmi, paniom przygotowującym pyszne posiłki, pani pielęgniarce czuwającej nad bezpieczeństwem dzieci, rodzicom
i dziadkom, którzy ufundowali nam drożdżówki i owoce, rodzicom zaangażowanym w organizację wycieczki do Dobki,  rodzicom pomagającym w sprzątaniu w czasie Półkolonii oraz po jej zakończeniu, osobom zaangażowanym w organizację zakończenia Półkolonii, wszystkim, którzy wsparli nasze zbiórki oraz wspierali nas na wiele innych sposobów – czy to miłym słowem, czy modlitwą. Bez tych wszystkich osób nasze dzieło nie byłoby możliwe!

 

DZIĘKUJEMY!!!

Dodatkowe informacje