Plan zajęć

 
 
Świetlica jest otwarta od wtorku do czwartku oraz w soboty


Wtorek

16.00 - 18.00 - zajęcia plastyczne z p. Marzenka


Czwartek

16.00 - 18.00 - zajęcia techniczno - plastyczno - majsterkowe z p. Beatka

18.00 - 20.00 - zajęcia plastyczne dla dorosłych

 

Sobota

9.00 - 12.00 - I i II sobota miesiaca warsztaty tematyczne dla dzieci

                                    III sobota miesiaca warsztaty dla dzieci i rodziców lub samych

                                    rodziców

                                    IV sobota miesiaca wycieczka rodzinna

 

Plan warsztatów sobotnich będzie podawany na poczatku każdego miesiaca !!!!

Czasem ramowy plan może ulec zmianie - wszelkie informacje postaramy się dodawać na bieżaco!

 

 

 

         Wszelkie pytania i propozycje prosimy kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub pod numer 661-312-311. 


 

 

Wolontariusze

Wolontariusze świetlicy:

 • Bartczak Mariusz – mgr psychologii, pracownik poradni psychologiczno – pedagogicznej w Cieszynie, 14 lat pracy wychowawczej (6 lat wolontariatu, 8 lat pracy zawodowej). Pan Mariusz na naszej świetlicy pracuje już 5 rok, prowadzi konsulatcje dla chętnych rodziców.
 • Goryczka Michał - student, były wychowanek świetlicy. W tym roku powrócił do nas po przerwie w wolontariacie. Pomaga dzieciom w lekcjach.
 • Hladky - Nowak Izabela – mgr geografii, 18 lat pracy wychowawczej, stopień nauczyciela dyplomowanego. Pani Iza jest już z nami 7 rok. Wspomaga nas w czasie ferii i półkolonii oraz wszelkich imprez.
 • Jurzykowska Barbara - mgr. edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz studiów podyplomowych z pedagogiki specjalnej w zakresie ologofrenopedagogiki. Pani Basia od lat pomaga w organizacji i prowadzeniu Półkolonii, w tym roku po raz pierwszy prowadzi zajecia w czasie roku szkolnego - sa to gry i zabawy.
 • Jurzykowska Jolanta –mgr pedagogiki o specjalności praca socjalna i opiekuńczo – wychowawcza, w trakcie studiów podyplomowych z Terapii Pedagogicznej oraz socjoterapii,  10 lat pracy z dziećmi (2 lata wolontariatu, 4 lata pracy jako instruktor zajęć rozwijających, 3 lata wychowawca w Ośrodku Pracy z dziećmi i Młodzieżą „Można Inaczej”). Pani Jola jest w świetlicy dziewiaty rok. Obecnie jest pracownikiem zatrudnionym na Świetlicy na pół etatu.
 • Karchut Wojciech - uczeń 2 klasy liceum, 3 rok pracy na świetlicy. Pomaga w lekcjach oraz prowadzeniu Klubu Globtrotera.
 • Kozieł Sylwia –mgr filologii polskiej, obecnie nauczyciel stażysta, 10 lat pracy na naszej świetlicy. Pani Sylwia pomaga w lekcjach oraz nauce przedmiotów humanistycznych, a także prowadzi zajecia kulinarne.
 • Puchała Dagmara - uczennica 2 klasy liceum ogólnokształcacego. Trzeci rok racy na świetlicy. Pomaga w lekcjach oraz prowadzeniu Klubu Globtrotera.
 • Rząsa Beata – studium nauczycielskie, obecnie na emeryturze, 28 lat pracy wychowawczej, stopień nauczyciela mianowanego, 10 lat pracy na naszej świetlicy. Pani Beata prowadzi zajęcia plastyczne.
 • Szlajss Marzena – mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz ukończony kurs kwalifikacyjny terapii pedagogicznej, 19 lat pracy wychowawczej, nauczyciel dyplomowany, 7 lat pracy na naszej świetlicy. Pani Marzenka również prowadzi zajęcia plastyczne.

Poza wyżej wymienionymi osobami, które są z nami przez cały rok jest także grupa osób, która pomaga nam w czasie Pólkolonii. Należą do nich:

 • Chmielewska Zofia - od lat w czasie ferii i półkoloni dba o przygotowanie posiłków dla dzieci
 • Filipiak Wanda - od lat w czasie ferii i półkoloni dba o przygotowanie posiłków dla dzieci;
 • Galios Maria - od lat w czasie ferii i półkoloni dba o przygotowanie posiłków dla dzieci;
 • Gawlas Maria - pani pielęgniarka, która od lat czuwa nad bezpieczeństwem dzieci w czasie Półkolonii i ferii.
 • Hanzel Katarzyna - uczennica 3 klasy gimnazjum, była wychowanka świetlicy. Od trzech lat pomaga w czasie ferii i półkolonii oraz okazyjnie w ciagu roku szkolnego.
 • Haratyk Mikołaj - uczeń 3 klasy gimnazjum, były wychowanek świetlicy. Od trzech lat pomaga w czasie ferii i półkolonii oraz okazyjnie w ciagu roku szkolnego.
 • Kazimierz Urszulaod lat w czasie ferii i półkoloni dba o przygotowanie posiłków dla dzieci
 • Kropka Janinaod lat w czasie ferii i półkoloni dba o przygotowanie posiłków dla dzieci.
 • Mirga Marzena - uczennica 3 klasy gimnazjum. Od trzech lat pomaga w czasie ferii i półkolonii.
 • Porębska Magdalena - uczennica 3 klasy gimnazjum, byla wychowanka świetlicy. Od trzech lat pomaga w czasie ferii i półkolonii oraz okazyjnie w ciagu roku szkolnego.
 • Ryrych Maria - studentka pierwszego roku administracji.  Od lat pomaga w przygotowaniu i prowadzeniu półkolonii i zajęć w czasie ferii.
 • Sikora Annaod lat w czasie ferii i półkoloni dba o przygotowanie posiłków dla dzieci
 • Strach Joanna - studentka edukacji wczesnoszkolnej i przedsdzkolnej. Jest z nami trzeci rok. Pomaga w prowadzeniu zajeć w czasie ferii i półkolonii. 
 • Szturc Krystynaod lat w czasie ferii i półkoloni dba o przygotowanie posiłków dla dzieci

 Jeżeli o kimś lub o czymś  zapomniałam OGROMNIE PRZEPRASZAM!! Proszę mnie wóczas poinformawać - na pewno to zmienię!!

Dołącz do nas


Wyciąg ze statutu stowarzyszenia:


 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel polski mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych.
 2. Cudzoziemcy mogą wstępować do Stowarzyszenia.
 3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową lub rzeczową oraz poparcie dla Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.
 5. Członkom zwyczajnym przysługują prawa:

a) czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia;

b) korzystania z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd;

c) zgłaszanie wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

 1. Członkom wspierającym, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego przysługują prawa określone w ust.6 pkt. b) i c) oraz prawo uczestnictwa z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia
 2. Członkowie zwyczajni i wspierający Stowarzyszenia są obowiązani:

a) brać czynny udział w życiu i działalności Stowarzyszenia;

b) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia;

c) opłacać regularnie składki członkowskie, w szczególnych przypadkach, Zarząd może zwolnić członka od obowiązku składania składek.

 

W razie zainteresowania wnioski zgłoszeniowe distępne są w zakładce "do pobrania"

 

 

Misja

Misją naszego STOWARZYSZENIA jest szeroko pojęta działalność na rzecz dzieci i ich rodzin, wspomaganie ich we wszelkich trudościach oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów.

Bardzo ważnym celem, jaki przed sobą stawiamy jest dbanie o wszelaki rozwój dziecka, które korzysta z zajęć naszej świetlicy. Dbamy, aby każde dziecko miało możliwość rozwijania swoich zainteresowań oraz doskonalenia swoich umiejętności. Staramy się, aby rozwój ten następował we wszelkich płaszczyznach i aspektach.


Swoją misję realizujemy poprzez::

a) zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej,
b) pomoc dydaktyczną,
c) organizację czasu wolnego dziecka,
d) rozwój zainteresowan i uzdolnień,
e) ksztaltowanie prawidłowych postaw interpersonalnych i społecznych,
f) kształtowanie postawy szacunku dla kultury i tradycji, w tym tradycji regionalnych,
g) oddziaływania zapobiegawcze i korekcyjne w sytuacjach zagrożenia
niedostosowaniem społecznym,
h) organizację półkolonii i ferii,
i) wspieranie rodzin ze szzególnym uwzględnienim rodzin o niskim statusie materialnym,
j) współpracę z rodzicami i instytucjami społecznymi,
k) pomoc psychologiczną i diagnozę,
l) organizowanie szkoleń ( w szczególności "Szkoły dla Rodziców"),
ł) organizację imprez o charakterze profilaktyczno - sportowym, prospołeczym
i rekreacyjnym.
m) działalność charytatywną


 

Historia

Historia naszego stowarzyszenia jest krótka, a zarazem długa... Krótka ponieważ oficjalnie stowarzyszeniem jesteśmy od 5 czerwca tego roku. Długa, gdyż samo stowarzyszenie jest efektem ponad pięcioletniej pracy wielu osób.

 

Czytaj więcej: Historia

Dodatkowe informacje